Svaz malých výrobců cideru

Základním účelem spolku je sdružovat malé výrobce řemeslného cideru a perry v České republice. 

Reprezentovat, prosazovat a hájit práva a společné zájmy členů. Zaštiťovat kontakty s legislativními orgány, orgány státní správy, výzkumnými, obchodními a zemědělskými institucemi, asociacemi a svazy. Podávat návrhy a stanoviska prosazující společné zájmy našich členů. Střežit spravedlivost legislativního prostředí, aby řemeslnému cideru a perry byla umožněna účast ve férové tržní soutěži po boku průmyslově vyráběných ciderů. Také aby řemeslný cider a perry mohly prospívat diverzifikaci odbytových příležitostí ovocnářů, odrůdové pestrosti sadů, krajinotvorbě a dobrému jménu cideru a perry
v České republice.

Dále nás zajímá

Platforma

Vytvářet komunikační platformu pro výrobce řemeslného cideru a perry. Podporovat výměnu know-how v rámci oboru, sdílet příklady dobré praxe

Sady

Budovat společné genofondové a mateční sady ovocných stromů, vhodných pro výrobu cideru a perry.

Společenské akce

Organizovat kulturně – společenské akce pro podporu výrobců cideru a perry a pro kvalitní prezentaci tohoto odvětví.

Propagace

Vytvářet kvalitní materiál k propagaci jak jednotlivých členů spolku, tak k všeobecnému povědomí o výrobě cideru a perry v České republice.

Výzkum

Spolupracujeme na výzkumu vhodných odrůd pro výrobu cideru.

Legislativa

Zaštiťovat kontakty s legislativními orgány, orgány státní správy, výzkumnými, obchodními a zemědělskými institucemi, asociacemi a svazy.

Výrobci ve svazu

cidersekt
tatuvsad
utopia
ciderka
bachacider
bohemia